Học cháu

Tôi học được từ Lila và Iris nhiều điều ở chính tôi.

Ta không hiểu nổi chính ḿnh v́ nhiều nghiệm-sinh của ta đă lún vào tiềm-thức. Ta hành-động, rồi bỡ ngỡ : sao ta ngu vậy ? V́ ta đă quên chính ḿnh từ lâu. Cũng may, khi hành-động, ta lại "nhớ" nó một cách vô-thức.

2015-03-31