Học sách

Thà làm học tṛ dở của thầy giỏi c̣n hơn làm học tṛ giỏi của thầy dở dù nhờ vậy mà có quan chức, lợi lộc.

Chí ít, khi làm học tṛ dở của thầy giỏi, những điều ta có khả năng tiếp thụ đều có giá tri lâu bền.

Trong loại thầy giỏi, có sách. Ta có thể học, nghiệm sinh, kiểm điểm, chất vấn, học lại… e tutti quanti. Không thày nào kiên tâm, nhẫn nhục như sách. Nhưng, muốn học sách, trước tiên phải tập tư duy tự do : nghi ngờ và điều chỉnh ngôn ngữ ở chính ḿnh và luôn cả ở tác giả. Thật phiền phức. Hè hè.

2016-09-04