HuGoiHon

H. Gọi hồn.

http://www.youtube.com/watch?v=IWxU_gqOVSY

Trời xanh đểu giả, khng cho ta một xu hồn nghệ thuật. Ta đnh sống vậy.

i, chnh ta đ từng yếu đuối, sợ hi, ch kỉ v độc c.

Khng biết, ngy ta xui tay, khng cn lu lắm, c ai biết H, gọi hồn ta chăng ? Chắc l khng. H h...

2011-05-22