ImLang

 

Im lặng

 

Ở đời, không có ǵ đáng sợ hơn sự im lặng của người khác, nhất là sự im lặng của những người ta yêu.

Vậy, muốn làm người tự do, ta phải chấp nhận trước sự im lặng của người đời.

Đau lắm, bạn đời ơi.

Hè hè…

2009-11-07