KeRa

Kể ra

Nếu con người bớt l tnh, thm chn tnh với nhau một cht, c thể đời người bớt tn nhẫn với nhau hơn ?

Ho ! Ngy nay, ta tn nhẫn với nhau trước, tr giả l giải v biện minh sau.

Điều g cấm ta yu nhau trước, tr giả l giải v biện minh sau ?

Chẳng điều g cả, ngoi kiến thức km cỏi v nhn cch khốn nạn của chnh ta.

H h

2010-11-02