KenyaNangOi

 

Kenya, nàng ơi !

 

Khi đàn bà bị công cụ hoá đến thế này

lũ đực rựa cũng hết đất để học làm đàn ông !

Hè hè…

 

2006