Khc biệt

Chng ta khng sợ khc biệt nhau nhiều hay t. Chng ta đều c khả năng tồn tại ở đời. Khi cần, chng ta đều biết h h.

Chng ta chỉ sợ cn l người trong mắt nhau chăng ?

Ring ta chỉ sợ cn l người trong lng em khng ?

V thế, d ho, ta yu bạn.

2014-02-16