KhanTruongTaTa

Khẩn trương t t

Khi sng tc, cứ thiết tha, si nổi. V cứ t t.

Mọi chuyện đều khẩn trương v đời người c hạn v lng người v tận, v bin.

Giữa hai thi cực đ c một khoảnh khắc ta c thể tồn tại ở người đời. Để được như vậy, phải khẩn trương với chnh mnh v phải t t với người đời...

Với kiến thức hay nghệ thuật, tất cả đều khẩn trương v chẳng c g khẩn trương cả : ai m chẳng sẽ chết ? V sống thm một t trong lng người khc đu tuỳ thuộc ta ! Muốn hay khng, vẫn phải t t

 

2011-07-07