KhenChe

 

Khen ch

 

Nh văn, khi dm viết chnh mnh, đương nhin sẽ bị người đời khen t ch nhiều.

Hy cảm ơn người khen, d lạc đề. Hy tội nghiệp người ch, d chi tiết đng.

V, cuối cng, kẻ đng tội nghiệp nhất l chnh mnh.

Biết bao giờ mnh mới dm v biết viết chnh mnh ?

Năm th mười họa điều ấy mới xảy ra. Lc đ, c tc phẩm văn chương. Tc phẩm ấy sẽ tm ra độc giả xứng đng của n.

2010-02-11