KhiBanChet

 

Khi bạn chết

Đường xa mới biết thâm t́nh là sao.

2009-11-05