KhiDaLieuViet

 

Khi đă liều viết

 

Bạn bảo ta : đă liều bài trên oép ămvc th́ sẽ phải luyện quốc ngữ đều đặn đây.

Đúng vậy.

Cách luyện tốt nhất là... viết.

Không thèm viết như một đứa học tṛ zăng chương háo danh hăo.

Viết chính ḿnh, như một con người muốn nói những ǵ ḿnh thấy cần phải nói với ngôn ngữ của chính ḿnh.

Ta cảm thấy bạn là một con người như thế. Tất nhiên, chủ quan. Nhưng đă lỡ làm người, ta chủ quan và muốn chủ quan.  Tuy không hồ đồ.

Vậy ta chúc bạn zui zui chữ nghĩa nhá.

Hè hè.

2010-05-04