KhiDaLoThuong

 

Khi đă lỡ thương

 

Nỗi đau của người chết ta c̣n không quên được, lắm khi nhớ tới ta vẫn thấy đau, nói chi tới nỗi đau của người sống, của chính ta ?

T́nh người nó thế. Nhờ thế mà có thơ văn.

2009-03-15