Khi Đảng và Nhà nước thắt họng triết gia

http://www.diendan.org/giot-muc-giot-doi/hoa-ra-ong-vuong-111inh-hue-khong-111on-111oc/

Bùi Văn Nam Sơn đă dịch 6 tác phẩm gốc của Kant và Hegel.

Kant : “Phê phán lư tính thuần tuư”, "Phê phán lư tính thực hành", "Phê phán năng lực phán đoán".

Hegel : "Hiện tượng học tinh thần", "Khoa học lôgíc", "Các nguyên lư của triết học pháp quyền".

Chàng không chỉ dịch, c̣n giới thiệu, chú giải, chú thích. Một trước tác quan trọng không thua ǵ chuyện dịch : nó giúp độc giả Việt Nam hiểu đúng ư của tác giả và dịch giả ; nó thực sự đưa tư tưởng của Kant và Hegel vào tiếng Việt. Đồng thời nó sáng tạo ra một từ điển triết học nhỏ (lexique) nhất quán để đề cập tới triết Tây Âu bằng tiếng Việt. Không riêng với tư tưởng của Kant và Hegel, mà c̣n đối với hầu hết các triết gia Tây Âu xuất hiện sau họ : ai cũng phải xuất phát từ di sản của họ để suy luận. Từ nay, ai muốn t́m hiểu hai tư tưởng trên, không nhất thiết phải vừa sành ngoại ngữ vừa thấm nền tảng văn hoá Tây Âu qua tiếng Tây Âu. Từ nay, chẳng thể dựa vào ngoại ngữ để ḷe đời Ziao Chỉ trong đề tài này.

Ôi, phải chi tư tưởng của Marx cũng được hưởng ân huệ này ! Hè hè…

Công tŕnh của Bùi Văn Nam Sơn cực quan trọng : tác phẩm của Kant và Hegel là đỉnh cao của 2 phương pháp suy luận đang thống trị hầu hết các lănh vực tư duy ở Tây Âu, lôgíc h́nh thức (Kant) và lôgíc biện chứng h́nh thức[1] (Hegel).

Trong khoa học, một thiên tài như Einstein vẫn bỏ thời giờ suy ngẫm về những ư tưởng của Descartes và Kant[2]. Trong khoa học nhân văn chẳng mấy nhà lư luận, nhà tư tưởng có thể viết tác phẩm của ḿnh mà không nêu hay vận dụng tư tưởng của Kant, Hegel và Freud[3]. Riêng trong triết học, chẳng có mấy triết gia đáng kể có thể lờ tư tưởng của Kant, Hegel và Freud.

Ngoài hai phương pháp suy luận trên chỉ c̣n :

a/ Phương pháp suy luận đặc thù của môn toán lư thuyết, thể hiện qua ngôn ngữ toán, phải là toán gia mới hiểu được ; ngay cả toán gia cũng không biết nói thế nào cho người đời b́nh thường hiểu ḿnh. Kinh thật, nếu kiến thức toán biến thành niềm tin tôn giáo ở đời. Toán gia đích thực th́ không muốn, nhiều người đời lại rất thèm. Hè hè…

b/ Phương pháp suy luận duy vật biện chứng của Karl Marx[4].

Bùi Văn Nam Sơn c̣n viết nhiều bài đề tựa cho nhiều tác phẩm quan trọng được dịch sang tiếng Việt.

Cách đây khoảng 2 năm, chàng mở màn đăng mỗi tuần một bài giới thiệu tư tưởng của các triết gia lớn của Tây Âu – kinh điển, hiện đại, hậu hiện đại, trong đủ thứ lănh vực của cuộc sống và tư duy. Ngắn, dễ hiểu trung thực, sâu sắc… Gần với những suy tư, thắc mắc trong đời sống thường ngày. Một cách độc đáo để đưa triết Tây Âu vào tiếng Việt, đời Việt, xưa nay chưa ai làm nổi.

Hôm nay, không phải ai cũng làm được ! Ngoài kho kiến thức đồ sộ, vững chắc, khắt khe, ngoài khả năng tư duy tổng hợp nhất quán mà vẫn biết quư trọng những ngoại lệ, c̣n phải có tài… hành văn, ngoại lệ cuối cùng của người cầm bút, hè hè…

Thế mà Đảng và Nhà nước ta ra lệnh dẹp ! Chính sách ngu dân này dễ hiểu. Những kẻ ngu, tham lam, thô bạo và vô đạo, khi nắm quyền, phải ngu dân để giữ quyền lực, vơ vét đút túi. Do đó, họ phải trực tiếp hay gián tiếp, một cách ư thức hay vô thức, đồi truỵ hoá toàn bộ hệ thống giáo dục – gia đ́nh, nhà nước, xă hội. Và thắt họng những người làm văn hoá chân chính. Trong những nạn nhân của chính sách ngu dân đó, có… chính con cái của họ. Nên người trong môi trường quyền lực ngu dân, chúng chỉ có thể nối nghiệp cha mẹ, ăn trên ngồi trước, tiếp tục gian dối, tiếp tục ngu dân.

Trong chuyện này, có một điều "an ủi" : quan lại Ziao Chỉ không dám vừa công khai "uưnh" vừa sách động làng nước như ở thời Nhân văn giai phẩm, phải lén lút đàn áp. Nắm quyền lực mà phải hành động lén lút, nghĩa là ǵ ? Nghĩa là quyền lực ấy đă mất gốc. Hoặc nó sẽ tàn lụi, hoặc bàn dân Ziao Chỉ phải mất gốc, mất cái gốc đă từng cho phép nó tồn tại mấy ngh́n năm bên cạnh Ông Anh khổng lồ Trung Quốc và "hưởng" độc lập gần 10 thế kỷ. Hai khả năng này, đời nay, đều khả thi.

Bạn nào muốn đọc tác phẩm của Bùi Văn Nam Sơn, xin click vào đây :

http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/BuiVanNamSon/BVNSTab.htm

*

Chiêm ngưỡng cảnh khủng hoảng chính trị và văn hoá đời nay ở Tây U, thỉnh thoảng tôi bật ư nghĩ tếu này : trong hệ thống giáo dục của ta, cần có chí ít hai môn toán và triết. Toán th́ phải thi, chấm điểm đúng theo chuẩn toán. Triết, phải học, không chỉ triết lư Mác-Lênin đúc kết trong ḷ Staline hay Mao. Không bắt buộc phải thi nhưng ai thi có thể thêm điểm và điểm ấy phải khắt khe.

Dạy toán thế nào, dân ta biết, chẳng kém ai trên đời nay, hoàn toàn có khả năng chấm điểm.

Dạy triết thế nào th́… hè hè.

Với chính sách ngu dân, đồi truỵ hoá ngành giáo dục, thắt họng triết gia nghiêm túc và chân chính, biết đến đời nào nước ta mới có đủ thầy triết ra hồn triết cho hơn 80 triệu bàn dân ? Chẳng lẽ cứ phải đời đời kiếp kiếp học ngoại ngữ để "đi t́m đường cứu nước" nơi quê người ?

2012-04-21

 [1] Khái niệm của riêng tôi, PHĐ.

[2] http://amvc.free.fr/PHD/LangThangChuNghia/KhiEinsteinDocDescartesVaKant.htm

[3] Thực tế, Freud vận dụng phương pháp suy luận lôgíc h́nh thức, nhưng ông ấy vận dụng nó để t́m hiểu phần… vô thức hay tiềm thức ở con người ! Môn sinh học hiện đại, đặc biệt về bộ óc, đang mày ṃ thực hiện điều ông từng mơ ước : đặt nền móng sinh học cho tư tưởng của ông.

[4] Không thể bàn ở đây. Độc giả ṭ ṃ có thể đọc : Penser librement, PHĐ, Editions Chroniques Sociales, Pháp, 2000, hay Tư duy tự do, nxb Đà Nẵng, Việt Nam, 2006.