Khi hạ bt

Khi hạ bt

Dĩ nhin, ta thm c nhiều độc giả, đặc biệt l thanh nin.

Tuổi nhẹ dạ, nhạy cảm, tấm lng v đầu c cởi mở, thm học hơn ph trương kiến thức. Thm cho hơn lấy. Nn biết nhận. Biết tiếp thu những tnh cảm v suy nghĩ dị biệt ? Tuổi l tưởng để lm người ? D sao, đ l nền tảng cần thiết. Phải c n, khả năng ph phn triệt để mới nhọn.

2011-12-23