Khi kề miệng lỗ

Ta bỗng bỡ ngỡ : những g ta đ khổ tm viết, nghĩa l g ?

Ta bỗng hiểu : đối với ring ta, chẳng nghĩa l g cả, ta phải chết, ta sẽ chết, v chết l hết chuyện ; nhưng đối với th zui sống v lm người với người đời nay của bất cứ ai, kể cả ta, th đng lm qu !

Vậy, hm nay, hạ bt hnh-văn vẫn l điều đng lm.

H h.

2014-06-22