Thưa các bạn,

Khi kinh tế gia đánh mướn

Tháng này, trong nguyệt san Le Monde Diplomatique, có bài rất bổ ích, được đăng lại ở địa chỉ sau :

http://www.interet-general.info/spip.php?article16879

Hiện nay, ở Pháp, chẳng c̣n bao nhiêu tờ báo độc lập v́ chủ tư bản của nó không tin vào những giá trị tư sản thuở ban sơ nữa, chỉ biết tính toán theo kiểu tư bản đặc thù thôi và nhà báo không c̣n khả năng làm áp lực đối với chủ báo : nó trả lương cho ḿnh và hơn thế cho phép ḿnh có tên tuổi trong thế giới media và, qua đó, kiếm tiền. PPDA là quái ǵ sau khi bị đuổi khỏi TF1 ?

Trong những báo độc lập hiếm hoi, có hai tờ Le Monde Diplomatique và… Le Canard Enchaîné ! Cả hai đều độc lập về mặt… tài chính ! Tuy "nhỏ" nhưng không lỗ, thậm chí có lời. Le Monde Diplomatique có uy tín quốc tế lớn, được đăng trong gần 30 thứ tiếng, có những ng̣i bút không cần phải giới thiệu đối với trí thức thế giới. Le Canard Enchaîné, tuần báo, khi bạn chán đời, thèm cười ngất, chỉ mất 1,20€, sẽ toại nguyện. Và bổ ích !

Có lần bàn về hệ thống kinh tế - xă hội tư bản đời nay, tôi tự hỏi : ngoài anh tư bản sở hữu, chủ tư bản đích thực của các công ty, kẻ quyết định tối hậu, dù cù lần lửa, và anh tư bản chức năng, những vị Tổng Giám Đốc e tutti quanti, thường dan díu với quyền lực chính trị, đă cấu kết chặt chẽ với nhau trong khoảng nửa thế kỷ qua, nhất là ở Pháp, có chăng một tầng lớp xă hội đáng gọi là tư bản ư thức hệ ? Đó là những học giả, trí giả, trí thức thống trị ngôn ngữ kinh tế học xuyên qua đại học và media, kiếm tiền và/hoặc danh vọng bằng việc bảo vệ, ca ngợi và tuyên dương chủ nghĩa tư bản một cách "khoa học" ?

Bài báo này khiến tôi nghĩ : câu hỏi này đáng được đặt.

2012-03-02

ghi  hoquanti,