KhiTaBuon

 

Khi ta buồn

Ai m chẳng hề buồn ?

Điều khốn nạn nhất ở đời ? Buồn m chẳng c ai đng ta ni : ta buồn.

Đnh thơ văn, nghệ thuật ? Bất cần ai ? Với tới mọi người v thm một người ?

Đĩ, kể cả đực tnh, như thế sao đnh ? H h ?

2011-05-09