KhiTaChiCon

Khi ta chỉ cn

 

Khi ta chỉ cn "bộ c" tr tụ, đời ta sng lạn kh khốc. Lc ấy, nếu ta thm lm thơ, ai m khng thng thương cảm ?

Chnh v vậy ta dị ứng với thơ.

H h

2011-08-10