KhiTaChuaHieu

Khi ta chưa hiểu

 

Mọi chuyện liên quan tới ta, khi ta chưa hiểu, đều ta.

Hiểu rồi, chúng đă là hay lại là ta.

2009-12-14