KhiTaConKhaNangMat

 

Khi ta cn khả năng mất

 

Ở đời ny, c khi, mất l được.

Mất của th bớt lo u, được thanh thản.

Mất mạng th hết phải gnh nợ đời, được yn thn.

Mất em lại được chnh mnh.

Mất mnh th được tự-do.

H h

2010-06-09