Khi ta đ chết

Ta thm cn bạn đang sống để biết : ta đ trở về ci v ngn, chẳng bao giờ lm phiền ai nữa.

C thể, nhờ đ, cn người nhớ ta từng bập bẹ lm người.

Được chết như thế, đ thật.

H h.

2014-02-14