KhiTaDaGia

 

Khi ta đ gi

 

Tuần trước, ta tn gẫu với sinh vin về dịch thuật.

Tối nay, ta zui chơi Tết với sinh vin.

Mai đy, ta du h nơi tin hay m cảnh.

Ở đời sẽ cn g gọi l ta ?

H h

2010-02-15