Khi ta đối diện với ci chết

Chẳng c g mới lạ. Ta đ biết từ lu.

Từ thuở 20. Ta thm sống, sống như người. Sống như con của người.

Ta đ sợ chết, chết trước khi được sống như một con người. Thế thi.

Đnh sống như thể, phải sống như thế, để ti tạo v sng tạo nhn giới. Như mọi người.

D chỉ bằng chữ nghĩa thi. H h

Nhn đọc Hậu Chuyện kể năm 2000.

2015-01-31