KhiTaLaoDongKiemAnChiDeSong

 

Khi ta lao động kiếm ăn… chỉ để sống

 

Từ tháng 2-2008 tới giữa tháng 9-2009 thôi, tại công ty France Télécom, đă có 23 người làm thuê tự tử ngay tại công sở. Đại bộ phận là những "công nhân" trong lĩnh vực "kinh tế chất xám" ! Một hiện tượng chưa từng thấy bao giờ, rất mới cho ai thích t́m hiểu cái mới, không chỉ thời trang thôi mà gắn liền với sự tồn sinh của con người trong ḷng một xă hội, một nền văn minh. Điều mới nhất : họ tự tử, ở nơi làm việc, v́ những lư do chẳng dính dáng ǵ hết với "khoa học" kinh tế thống trị tư duy đời nay.

Mấy ngày qua, trong nhật báo Le Monde đă có 4-5 bài về đề tài này.

Bài hôm nay "thú vị" ở chỗ :

a/ nó dùng tư tưởng "cũ mèm" của… Hannah Harendt ! về… hệ thống toàn trị (Le système totalitaire) ! để phê phán… tài năng quản lư kinh tế của các công ty "hiện đại" như France Télécom, lại liên quan tới khái niệm lao động cực cũ mèm trong kinh tế học.

b/ có những đoạn, nh́n với một tư tưởng "cũ mèm" hơn nữa, tư tưởng của Marx, mà tôi cũng thấy là đúng, chí ít trong lĩnh vực này. Cho độc giả không sành tiếng Pháp, xin nói gọn thế này : con người là một thể thống nhất, không thể tách kích thước kinh tế của nó ra một xó biệt lập để lư luận với đủ thứ "khái niệm" trời ơi đất hỡi mà có thể hiểu được nó hay kích thước kinh tế của nó thôi.

http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/09/16/si-on-ne-repense-pas-le-travail-il-faut-s-attendre-a-pire-que-des-suicides_1241431_3224.html

2009-09-16