Khi ta quá tin chính ḿnh

Khi ta quá tin chính ḿnh, t́nh người sao nhạt thế ? Chỉ một lời, đủ tiêu vong.

Tội nghiệp. Chính ta.

2015-05-23