KhiTachangCon

 

Khi ta chẳng cn

 

Khi ta chẳng cn điều g đng ni với ai ai, ta vẫn c thể ni nghn lời bi bi, phải lẽ, nghe được.

Để xun hữu hạn của ta biến thnh nghn thu vĩnh cửu ?

Chn thật.

2011-01-26