Khiếp nhất

Đọc văn, khiếp nhất l bị đọc chữ thừa, đặc biệt khi chng bi tai lục bt, h hứa ca dao.

Chữ thừa lm long cu văn, nho tnh , phai nhục cảm ở ngn từ. m ả du dương một lc, ngp, ngủ, rồi qun.

Kinh thật.

2014-05-23