Khoa học, khách quan

Khoa học, khách quan

Phải có phương pháp luận khoa học, khách quan.

Một lần nữa, ngài nói đi nói lại, miên man, hùng biện.

Tôi ngây thơ hỏi :

- Thưa thầy, phương pháp luận khoa học là ǵ ? Có bao nhiêu phương pháp luận khoa học ? Cái nào hay nhất, v́ sao ? Nếu chỉ có một thôi, nó là ǵ ? ta phải suy luận như thế nào mới là suy luận có phương pháp luận khoa học ?

- Chú zốt quá. Có thế thôi mà không biết. Suy luận khoa học là suy luận khách quan. Hiểu chưa ?

- Thưa thầy, Marx và Engels lại bảo ta suy luận bằng bộ óc của riêng ta. Không có ǵ chủ quan hơn bộ óc cá nhân ấy, làm sao ta có thể suy luận một cách khách quan được ?

- Zốt ơi là zốt, muốn suy luận một cách khách quan th́ phải học phương pháp luận khoa học, thế thôi. Đừng hỏi nữa, vô ích.

- Dạ, em đă hiểu, em sẽ ghi tên vào Đại học Nguyễn Ai Ái để học phương pháp luận khoa học, thầy ra ân giúp em được không ?

- Được. Trước hết hăy suy nghĩ, nói và làm như ta bảo. Thử thách vài năm, nếu ta thấy chú có khả năng, ta sẽ giới thiệu chú vào học.

- Thầy vạn vạn tuế.

Hè hè…

2011-09-29