KhonNgoanVat

 

Khn ngoan vặt

 

Người khn ngoan vặt đi khi suốt đời dại dột.

Khn ngoan trong mọi chuyện với mọi người : suốt đời c đơn.

Rồi c lc, v đủ thứ l do, muốn vươn qua nỗi c đơn. Liền mắc bẫy : chưa hề biết tin ai ở bất cứ chuyện g. Thế l lnh đủ, co mnh, trở về sa mạc khn ngoan.

Ta đnh lm thằng khờ vậy. H h

2010-03-23