KhongChiCoVanChuong

KHNG CHỈ C

 

Khng chỉ c văn chương văn nghệ văn gừng chữ nghĩa m nhạc hnh tượng mu sắc hoạt cảnh

Mọi hnh-động, d cm lặng v sắc v hnh v thanh v vị lưu lại được cht tnh ở người đang sống, sẽ ti sinh ở người sẽ sống.

Nền tảng của mọi nền văn ho, mọi văn minh ở đ. Ở người. Với nhau.

Cũng l nền tảng cuối cng của mọi hnh-thi kinh-tế x-hội (forme conomique et sociale, Karl Marx). Khi n cn đng tồn tại.

Ngoi ra, rừng xanh lun lun c thể. D chỉ một khoảnh khắc trong lịch sử loi người. Nhưng đ l cả đời ta. H h

Hạ hồi phn giải.

2007-09-15