KhongChiuChet

 

Khng chịu "chết"

 

L vng bm cnh cy, khng chịu rụng, khăng khăng đi sống.

Nh văn cầm bt, khng chịu cam phận cm, kin quyết đi lm người.

2011-11-07