KhongGianVaThoiGianCua

 

Không gian và thời gian của…

 

Muốn sống êm ả với chính ḿnh, phải biết tôn trọng không gian và thời gian của người khác.

Muốn sống ôn hoà với người khác, phải biết bảo vệ không gian và thời gian của chính ḿnh.

Hai điều ấy khả thi đến đâu, tuỳ thuộc sự và cách phát triển kinh tế và xă hội, quan hệ quyền lực và t́nh cảm giữa con người : cho phép nhau có được không gian và thời gian riêng tới mức nào ?

Điều kiện cần thiết nhưng không đầy đủ. C̣n một điều kiện tiên quyết : chính ta.

2009-01-07