Khng thể c được

Người m ta khng thể c được. Ai chưa từng nếm nỗi đau ấy ?

Chỉ tiếc rằng n giới hạn ở hai từ c v được. H h.

2012-12-31