KhongThemBietMoiNgoan

Không thèm biết mới ngoan

 

Biết ! Có lẽ ở đời ít ai trọng điều ấy hơn bàn dân Ziao Chỉ.

Kiến thức đáng biết của người đời, vào đại học, đi du học hay vào oép, ta học cạn đời cũng không hết. Chúng công khai, ta chỉ cần học thôi, không cần săn đón.

Mệt đấy !

Phải chăng v́ thế ta dễ tự hào khi được biết hơn người khác đôi điều không đáng biết ?

Thí dụ : được biết đồng chí lănh đạo này "thực sự" nghĩ ǵ về vấn đề nọ – ngây thơ hết sảy ! – hay được biết một trăm thứ linh tinh ngồi lê đôi mách của người đời về người đời, được biết những x́ xào lem nhem trong làng thơ văn Ziao Chỉ.

Để làm ǵ và đi tới đâu ?

Để có thể ung dung bước vào thế giới của kiến thức và tư duy chân chính, trước tiên ta phải biết vứt đi tất cả những ǵ không đáng biết dù nó có thể gây cho ta lợi thế trong quan hệ tạm bợ với người đời. Những thứ ấy, không thèm biết mới ngoan.

C̣n muốn bước vào thế giới của hành-động chính trị ngày nay th́… hè hè ! Nên biết tất cả, kể cả những món hẩu lốn trên. Và nên mơ một điều ǵ vượt tất cả những "hiểu biết" ấy.

2008-07-26