Khủng hoảng tư tưởng ở Tây U

Trước cách mạng tư sản (révolution bourgeoise), ở Tây U có nhân sinh quan và thế giới quan của thời Trung Cổ : loài người chia ra ba thành phần : Quý tộc (noblesse), Clergé (Nhà thờ Ky Tô Giáo), còn lại (Tiers État, Thành phần… thứ ba, vô danh !)

Cách mạng tư sản đã khiến thế giới trên lộn tùng phèo, đưa ra một nhân sinh quan mới trong đó anh "Tiers État, Thành phần… thứ ba, vô danh" biến thành chủ thể của lịch sử với khẩu hiệu được đầy người tán thành suốt mấy trăm năm : tự do, bình đẳng và… tư hữu [tất cả].

Hôm nay, ngay ở các nước tư bản lớn, trong cuộc sống thực, tự do ngày càng hão, bất bình đẳng ngày càng sâu rộng, quyền lực, tiền tài, thông tin, e tutti quanti, ngày càng tập trung trong tay một số ít tư nhân ; mức sống của thành phần trung lưu ngày càng bấp bênh, teo tóp ; hoàn cảnh của thành phần "hạ lưu" ngày càng khốn đốn ; số người thất nghiệp sống nhờ trợ cấp dường như không thể giảm, ngược lại tăng ở mức đáng sợ tại một số nước như Hy Lạp, Espana… Hàng chục triệu người sống sót nhờ… trợ cấp xã hội. Các Nhà nước đã trở thành những con nợ khổng lồ, bàn dân sẽ có ngày phải lao động (khi có việc !) để trả nợ nhiều hơn là để ấm thân ?

Dường như không có lối thoát. Dường như nền văn minh này đang chôn sống những giá trị nền tảng của chính nó. Nếu thế, nó sẽ xua ta về đâu ?

2011-06-14