KienNhan

 

Kiên nhẫn

 

Kiên nhẫn với người đời, vẫn c̣n dễ.

Kiên nhẫn là cho nhau chút thời giờ để hiểu nhau. Đời nay, mấy ai mấy khi cho nhau điều ấy ? Nhưng, tuy hiếm, vẫn có thể có.

Kiên nhẫn với chính ḿnh mới thật khó : không ai có thể khiến ḿnh bực ḿnh hơn chính mính. Và thời gian của ḿnh với chính ḿnh chỉ có thể là tức khắc !

2008-05-09