Kiến thức – Lư trí – Nhân t́nh

Con người có thể thuyết phục con người không ?

Bằng kiến thức, lư trí, chắc chắn là có thể… trong một số lĩnh vực làm người. Ngoài ra… hăo.

Bằng nhân t́nh chăng ? Cho rằng có, nó hiện sinh thế nào ?

Hành động ? Tự nó chẳng nói lên ǵ. Ai muốn hiểu sao th́ hiểu. Người lương thiện thường hiểu với ḷng lương thiện của chính ḿnh. Thường là hăo.

Lời nói ? Hiểu liền, nhưng khó tin lắm, ít nhất đối với ai quen tin vào lời nói của tha nhân, và đó là thái độ phổ cập trong nhân loại, bất cứ nền văn minh nào : nhất ngôn kư xuất tứ mă nan truy. Nên phải trả giá. Có khi thậm tệ.

V́ thế, người ta đ̣i hỏi "lời nói đi đôi với việc làm". Phải có thời gian, có khi lâu lắm, mới khẳng định được. Mà đời người quá ngắn ngủi, nhu cầu làm người quá cấp bách. Hè hè.

Đơn giản nhất là sáng tác nghệ thuật : chính ta đây, ai hiểu thế nào th́ hiểu, nhưng có ai mở ḷng đón nhận ta không ?

Đời nghệ sĩ khoan khoái và thống khổ nhất ở câu trả lời cho câu hỏi đó.

Ôi, ta chỉ biết sáng tác bằng ngôn ngữ thông thường thôi ! Thua nhà thơ có thế giới ngôn ngữ riêng của ḿnh, ta chỉ có ngôn ngữ chung của người đời thôi. Ta chỉ là một "nghệ sĩ" què thôi. Sáng tác của ta là sáng tác nhân t́nh cho những kẻ què quặt. Được thế, ta măn nguyện.

2014-12-20