KienThucTuTuong

Kiến thức v tư tưởng

 

Kiến thức, học cạn đời cũng chẳng được bao nhiu.

Nhưng cng học cng c. Nếu lại thng minh, nhớ dai, nhớ nhiều, cng học cng c nhiều. Nếu truyền lại được cho người khc, đng sống qu rồi.

Tư tưởng th khc hẳn.

Học suốt đời, khng đủ. C lc phải le ở mnh một cu hỏi khng c giải đp thỏa đng, khiến mnh ngờ vực kiến thức của mnh, ngờ vực chnh mnh.

Rồi sao ?

C khi đnh mang cu hỏi xuống mồ.

May lắm th để lại được ở đời một cu hỏi.

Hơn nữa ? Để lại một niềm tin ở con người. Hiếm lắm. H h

2011-10-24