KienThucVa

Kiến thức và…

Bạn của ta ơi, bạn có kiến thức, bạn may mắn được tŕnh bày cho bàn dân Ziao Chỉ, với đủ thứ con dấu của người đời ghi nhận, thậm chí bằng giải thưởng. Bạn vui hay buồn ? Ta không nỡ hỏi. Nhưng đời đă vậy, khi ta c̣n muốn ở đời th́ đành vậy. Chỉ không biết đến mức nào thôi.

Hè hè…

2010-04-17