KienTri

 

Kin tr

Suốt một đời, ta đ kin tr lm vi việc, cho tới khi ta chấp nhận, trong đời nay, đời duy nhất ta c thể c, ta bất lực.

Lm chnh trị, lm dịch thuật, lm văn, lm triết, lm bạn, e tutti quanti.

Cuối cng, dường như đều ho.

Nhưng khng kin tr lm bất cứ g th lm g cũng vậy, cn ho hơn l ho : chẳng c nghĩa, gi trị g cả, lm cũng như khng.

Đnh vậy ?

Khng. Mi mi, ta kin tr lm người.

H h

2010-11-23