KiepSau

 

Kiếp sau

 

Kiếp sau thề chớ thương ai

Cho đời bớt đểu cho người bớt ngu

 

Lục bt ! h h

Nam Dao Lng Tử sẽ cười đổ ruột : đo biết gieo vần cấy vận !

2009-04-09