KintTeTTDHXHCNoHoaKyQuoc

 

Kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa ở… Hoa Kỳ Quốc

 

Bà con ơi, ai c̣n mê thế giới tự do trên cơ sở kinh tế thị trường toàn cầu hoá th́ nên nhanh nhanh di cư ra khỏi Hoa Kỳ Quốc : chúng nó đang vận dụng chủ nghĩa kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa đặc thù của Ziao Chỉ Quận đó !

Với vụ Bear Stearns, coi c̣n được : lấy tiền của dân đút thẳng vào túi tư bản tư nhân dưới mặt nạ son phấn bảo lănh "thôi".

Với hai vụ Fannie MaeFreddie Mac, tuy không dám nói thẳng nhưng vẫn làm, ai lại nói thế, chúng nó đă quốc hữu hoá… thua lỗ, khiến món nợ quốc gia của Hoa Kỳ nhảy vọt từ 9.500 tỷ đô tới 14.000 tỷ đô :

http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/09/15/lehman-brothers-victime-du-systeme-bancaire-de-l-ombre_1095250_3234.html#ens_id=1089411

Với vụ Lehman Brothers th́ đành công nhận : chúng ta đă hết khả năng xă hội hoá những thua lỗ !

Hôm nay (20/09/2008) chúng nó đă quốc hữu hoá AIG và lại cạo thêm 700 tỷ đô trong túi bàn dân Mỹ hiện tại và tương lai để an ủi và thưởng những anh hùng hảo hớn đă hy sinh quyền hưởng thụ trước mắt của cải của ḿnh và chấp nhận rủi ro cho phép nền kinh tế tư bản phát triển cuộc phiêu  lưu sẽ kéo nhân loại tới thế giới toàn hảo hay, chí ít, hữu hiệu nhất. Dĩ nhiên, với một lư do hết sức chính đáng : bảo vệ công ăn việc làm và quyền sở hữu nhà ở của ḿnh cho bàn dân !

http://www.lefigaro.fr/societes/2008/09/17/04015-20080917ARTFIG00305-aig-nationalise-.php

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/09/20/crise-financiere-washington-met-700-milliards-de-dollars-sur-la-table_1097748_3222.html

 

Đúng là học tṛ khó mà hơn thầy được. Chỉ ở Ziao Chỉ Quận người ta mới biết xă hội hoá tất cả những món hẩu lốn ấy, và hơn thế nữa, mà vẫn không tổn thương tới đức tin kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa or not.

Ôi, làm trí thức ngày nay khốn nạn thật. Chưa bao giờ ngôn từ, chữ nghĩa, khái niệm lại đểu đến thế này. Ở mức toàn cầu.

 

2008-09-20