KyNienVaVang

 

Kỷ niệm và vàng

 

Tôi đọc báo, thấy giá vàng vừa phá kỷ lục tuyệt đối.

Tôi bật cười. Tôi có 10 Louis vàng gói ghém và đóng dấu rất kỹ do người đời tặng tôi. Tôi nói người đời v́ không là do gia đ́nh hay bạn bè biếu mà do hăng tôi tặng (cho không) cách đây khoảng 20 năm. Tôi bảo em : bây giờ ḿnh bán đi th́ lời lắm. Em nổi giận : ḿnh có cần tiền đâu mà phải bán kỷ niệm.

Ra thế, kỷ niệm, dù không hoàn toàn hay, không thể đấu giá bằng vàng được.

Hè hè…

2009-11-06