Kỳ quặc

Kỳ quặc

Một bữa cơm 9 người. 6 người đ về hưu, 3 người cn lại cũng sắp. Đủ thấy l một thời đ qua hay sắp qua.

Một phần lm khoa học, một phần lm nhn văn, một phần lm chuyện khc.

Nhưng nh ton học khắt khe lại l người viết tiếng Php kinh điển hay nhất m ta quen biết. Bản thn ta chẳng hiểu biết g về khoa học tới mức con ta bảo ta : khng li ton học để ni chuyện với ta v ta khng hiểu được. Thế m ta vẫn yu tinh thần khoa học ! H h

Tn lo tm lum. Chưa chắc g ai cũng hiểu ai. Nhưng ta, ho huyền chăng ? vẫn nghĩ rằng, d sao đi nữa, con người mi mi c khả năng gặp nhau, ni chuyện với nhau v hiểu nhau ! H h

2012-02-12