Kỹ thuật v nghệ thuật

Kỹ thuật v nghệ thuật

 

Ta đang sống thời đại con người ham lệ thuộc kỹ thuật, khng thm "lệ thuộc" nghệ thuật.

V nghệ thuật đi hỏi con người tự do ? H h

2012-08-18