Kỹ thuật viết văn và hành-văn

Nàng nh́n Thẩm Thăng Y bước tới, đôi mắt tuy không c̣n chút sinh khí, nhưng phảng phất một nụ cười.

Sức mạnh nào đă giữ nàng c̣n sống đến lúc ấy?

Thẩm Thăng Y đỡ nửa người Vân Phiêu Phiêu lên, không nói câu nào.

Vân Phiêu Phiêu th́ có nói :

- May là ta tuy khôi phục được trí nhớ, nhưng vẫn không quên chuyện trong bảy ngày bảy đêm vừa qua. Rốt lại ta không phải là một kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Chỉ có hai câu ấy.

Thẩm Thăng Y nói :

- Cô không phải là người như vậy.

Lúc câu nói ấy buông ra, Vân Phiêu Phiêu đă nhắm mắt lại.

Trên môi nàng vẫn c̣n sót một nụ cười.

Một nụ cười thỏa măn, một nụ cười vĩnh viễn.

Thẩm Thăng Y im lặng nh́n lên trời.

Sao vẫn nhấp nháy, trăng vẫn vằng vặc, nhưng nơi chân trời không hề có một bóng mây.

Mây bay về đâu?

[Hoàng Ưng, Nữ lang sát thủ, Việt Nam Thư Quán. phđ sửa và nhấn mạnh. ]

Kỹ thuật đựng truyện, điêu khắc nhân vật, viết văn, đến thế là cùng. Nhưng chỉ vài chi tiết thôi, ta cụt hứng, thấy đầy kỹ thuật và kỹ thuật, không thấm người, chẳng cảm được chút xúc động văn chương. Tác giả giỏi kể chuyện, giỏi viết văn, không biết hành-văn, không cho ai chính ḿnh.

2015-05-23