LaThongTaoBac

La Thng tảo Bắc

 

"- La Thng ơi! Hm nay ta chết nơi đy cũng tại ngươi, v ta qu tin lng người nn ơn trở thnh on, ta quyết xuống chốn tuyền đi, theo đi mạng ngươi cho đặng mới nghe!

Đồ Lư cng cha ni dứt lời, bn rt gươm chặt đầu mnh rơi xuống đất. "

 

i sức mạnh tuyệt đối của đn b ! Chẳng thằng đực rựa no kham được.

Phải chăng v thế m đn b t khi l chủ thể của tnh yu ?

V đn ng t khi l người tự do đch thực ?

H h.

2010-01-23