LaiGioThoiMayBay

 

Lại gi thổi my bay

 

Đời người vo my bay gi thổi.

Khi ta chết, chẳng cn lại g ngoi t thơ văn, tm hồn đch thực của ta trong hnh thi c khả năng tồn tại sau cuộc sống.

Chẳng đng xu no ? Đnh vậy ? H h...

2011-01-16