Lại Karl Marx !

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/05/23/deux-siecles-apres-sa-naissance-a-quel-marx-se-vouer_5303280_4401467.html

Cách đây 20-30 năm, lâu lâu người ta lại lôi cổ Marx ra chôn.

Chôn tới chôn lui, không sao chôn tốt được : Marx không chết tốt được. Tội nghiệp chàng.

Có lẽ, lâu sau khi ta đă Good By mọi người, khi ngay cả con và cháu ta cũng chỉ c̣n lờ mờ nhớ tới ta, Marx vẫn chưa chết được.

V́ sao ? Chỉ đọc những biện minh của những người muốn chôn chàng th́ thấy.

- Họ nói rất nhiều về những vấn đề mà Marx nói và viết tới rất ít, chủ yếu là trong những văn bản có tính chât đấu tranh, tuyên truyền, cổ vũ nhất thời, thí dụ Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản mà chính Marx và Engels đă phê phán về mặt cụ thể.

- Họ hầu như không nói ǵ hết về đóng góp cơ bản nhất của Marx về mặt kinh tế chính trị học nhân học : PhươngThứcSảnXuất TưBản, xă hội và những "giá trị" văn hoá đặc thù do nó tạo ra và những mâu thuẫn nhiều lúc đẫm máu, chí tử của nó sẽ khiến nó có ngày sụp đổ, tiêu vong. Có thể, họ chưa từng đọc Marx, hoặc độc mà không hiểu ǵ cả và cũng chẳng có nhu cầu hiểu, chỉ có nhu cầu chôn thôi.

Hăo.

QuanHệSảnXuất là quan hệ giữa người với người, hàng triệu, và, ngày nay "toàn cầu hoá" [toàn cầu hoá cái quái ǵ vậy, em yêu ?], hàng tỷ người, để cùng tồn sinh trong vật ǵới. LôGíc vận động của nó khác hẳn LôGíc vận động của vật thể trong khoa học vật lư, e tutti quanti. Nhưng khi ta không hiểu nổi Lôgíc vận động ấy, nó đè bẹp ta y hệt như những quy luật vật lư đè bẹp mọi hành động ngu xuẩn của ta vào VậtGiới.

Marx là người đă lôi ra ánh sáng cốt lơi của PhươngThứcSảnXuất TưBản, cho phép ta hiểu ta đang sống, hành động và sẽ chết trong nhân giới nào. Tư tưởng của Marx là con đẻ chân chính của chủ nghĩa TưBản. V́ thế, ngày nào PhươngThứcSảnXuất TưBản c̣n thống trị sinh mệnh của loài người, Marx chưa thể chết tốt được. Tội nghiệp chàng.

Đọc bài báo này, độc giả ṭ ṃ dễ dàng thấy ư tưởng sau từ đâu ra, nhại ai :

> Il a eu son messie (le prolétariat), son eschatologie (la fin de l’Histoire), et son prophète : Karl Marx.

Nó xuất phát từ "tư tưởng" của triết gia PhuLăngXa thời thượng Huê Kỳ Jacques Derrida trong quyển Spectres De Marx :

** http://amvc.fr/PHD/TexteFrancais/DERRIDA3-web.htm

Derrida đă tiếp tục yên ngủ trong cơi vô ngôn. Có lẽ sẽ không có ai muốn lôi cổ ông ra chôn nữa. Nhưng sẽ c̣n nhiều người làm luận án tiến sĩ về tư tưởng của ông, khi hôm nay, trong thế giới TưBản "toàn cầu hoá" này, phải điên điên mới bỏ thời giờ t́m hiểu tư tưởng của người duy nhất đă hiểu cặn kẽ một khái niệm thôi : TưBản.

2018-07-26