LamBan

Làm bạn – 2

 

Làm bạn với nhà khoa học "đơn thuần"[1], rất dễ, rất nhạt : chỉ có đúng-sai thôi. Những thứ khác không quan trọng.

Làm bạn với nghệ sĩ, mệt mỏi, hoang mang kinh hoàng : không biết lúc nào ḿnh tiêu vong. Hè hè…

Làm bạn với triết gia, miễn bàn : bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành địch thủ hoặc trọn đời khách sáo lẫn nhau.

Làm bạn với người đời, ngoài xă giao dễ ẹc, khó hơn cả, nhưng cũng có thể : chỉ cần b́nh tĩnh, nhẫn nhục, khát khao và tin tưởng : con người có thể gặp nhau thật. Họ sẵn sàng mở một cánh cửa cho ḿnh vào đời họ khi họ tin ḿnh. Họ chỉ tin ḿnh khi họ cảm thấy ḿnh tin họ. Thế thôi.

2011-11-07

 [1] Nhưng chẳng ai có thể là nhà khoa học đơn thuần được ! Tuy vậy, ta có thể giới hạn quan-hệ của ta với người khác trong ranh giới ấy.